Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 12/2019

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Lê Thị Thu Hằng 01/12/1984 Khoa Điền kinh
2 Đặng Anh Tuấn 03/12/1973 Khoa KHCB
3 Huỳnh Hồng Ngọc 07/12/1980 Khoa Thể dục
4 Trần Thái Ngọc 10/12/1982 Khoa KHCB
5 Trịnh Huy Cường 09/12/1984 Khoa Bóng
6 Lê Tiến Đạt 12/12/1979 Khoa Thể dục
7 Phan Thị Tuyết Lan 14/12/1993 Khoa Thể dục
8 Hồ Hải Vân Anh 16/12/1993 Khoa Điền kinh
9 Nguyễn Văn Tri 17/12/1959 Khoa Điền kinh
10 Phạm Thị Vân 20/12/1980 Khoa LLCT&NVSP
11 Giang Chí Hải 20/12/1985 Khoa Thể dục
12 Nguyễn Trương Phùng 21/12/1990 Phòng Tài vụ
13 Nguyễn Võ Tố Quyên 22/12/1992 Ban TTr&KĐCL
14 Lê Thị Thúy 28/12/1985 Khoa KHCB
15 Phan Thanh Việt 29/12/1986 Khoa KHCB
Tin Tức
Liên Kết