Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 11/2019

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Trương Huỳnh Cường 09/11/1984 Phòng TCHC
2 Trương Cẩm Quỳnh 13/11/1985 Khoa KHCB
3 Mai Thị Hà 17/11/1980 Thư viện
4 Bùi Thị Kim Tuyến 20/11/1983 Phòng Tài vụ
5 Nguyễn Bảo Thư 23/11/1977 Phòng CTSV
6 Châu Vĩnh Huy 26/11/1971 Ban Giám hiệu
7 Trần Thanh Tuyền 26/11/1978 Khoa Bóng
8 Vũ Công Trường 30/11/1990 Phòng ĐT SĐH&KHCN
Tin Tức
Liên Kết