Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 10/2019

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 ThS. Nguyễn Đắc Thịnh 2/10/1979 Khoa Bóng
2 Anh Huỳnh Tuấn Kiệt 2/10/1983 Phòng TCHC
3 ThS. Trần Lý Hùng 7/10/1989 Khoa Bóng
4 ThS. Trần Ngọc Hoa 10/10/1978 Khoa LLCT&NVSP
5 TS. Trương Thanh Chí 10/10/1975 Khoa LLCT&NVSP
6 ThS. Ngô Trần Thiên Hương 16/10/1982 Khoa Bóng
7 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Em 20/10/1988 Khoa Thể dục
8 GS.TS. Huỳnh Trọng Khải 20/10/1959 Khoa LLCT&NVSP
9 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/10/1981 Khoa Thể dục
Tin Tức
Liên Kết