Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 8/2019

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Thị Thủy Trâm 01/08/1990 Khoa Khoa học cơ bản
2 Lê Thị Thanh Mai 04/08/1977 Khoa LLCT&NVSP
3 Tôn Thất Hùng 07/08/1965 Phòng Tổ chức - Hành chính
4 Nguyễn Anh Tuấn 07/08/1985 Khoa LLCT&NVSP
5 Trịnh Thị Thu Hà 08/08/1972 Phòng Đào tạo
6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11/08/1971 Phòng Tài vụ
7 Phạm Minh Quyền 15/08/1974 Khoa LLCT&NVSP
8 Trần Ngọc Qúy 15/08/1993 Phòng Công tác sinh viên
9 Nguyễn Quang Vinh 15/08/1970 Phòng Đào tạo
10 Nguyễn Kim Hương 17/08/1988 Phòng Tổ chức - Hành chính
11 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 17/08/1976 Khoa Khoa học cơ bản
12 Lê Huỳnh Phương 19/08/1987 Khoa Bóng
13 Nguyễn Ngọc Minh 20/08/1974 Khoa LLCT&NVSP
14 Lê Tiến Dũng 22/08/1984 Khoa Bóng
Tin Tức
Liên Kết