Chúc mừng sinh nhật Quý thầy cô - Tháng 8

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Nguyễn Thị Thủy  Trâm 01/08/1990 Khoa KHCB
2  Lê Thị Thanh  Mai 04/08/1977 Khoa LLCT&NVSP
3  Tôn Thất  Hùng 07/08/1965 P TCHC
4  Đoàn Thị Kim  Tuyến 07/08/1962 P TCHC
5  Nguyễn Anh  Tuấn 07/08/1985 Khoa LLCT&NVSP
6  Trịnh Thị Thu  Hà 08/08/1972 P Đào tạo
7  Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 11/08/1971 P Tài vụ
8  Phạm Minh  Quyền 15/08/1974 Khoa LLCT&NVSP
9  Trần Ngọc  Quý 15/08/1993 P TCHC
10  Nguyễn Quang  Vinh 15/08/1970 P Đào tạo
11  Nguyễn Kim  Hương 17/08/1988 P TCHC
12  Huỳnh Thị Ngọc  Diễm 17/08/1976 Khoa LLCT&NVSP
13  Lê Huỳnh  Phương 19/08/1987 Khoa Bóng
14  Phí Thị  Sen 20/08/1963 P TCHC
15  Nguyễn Ngọc  Minh 20/08/1974 Khoa LLCT&NVSP
16  Lê Tiến  Dũng 22/08/1984 Khoa Bóng
Tin Tức
Liên Kết