Chúc mừng sinh nhật Quý thầy cô - Tháng 7

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Phạm Thái  Vinh 01/07/1980 Khoa Bóng
2  Phạm Duy  Thanh 04/07/1987 P SĐH&KHCN
3  Huỳnh T Diệu  Trang 07/07/1971 Khoa KHCB
4  Trịnh Minh  Thế 10/07/1991 P TCHC
5  Nguyễn Minh  Huân 13/07/1983 P Thanh tra & KĐCLGD
6  Võ Thị  Huyền 17/07/1988 P CTSV
7  Võ T Ngọc  Thơ 17/07/1982 Khoa KHCB
8  Nguyễn Thị Minh  Cầm 18/07/1982 Khoa Bóng
Tin Tức
Liên Kết