Chúc mừng sinh nhật Quý thầy cô - Tháng 6

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Nguyễn Văn  Tiền 08/06/1965 Khoa KHCB
2  Lưu Trí  Dũng 09/06/1982 Khoa Điền kinh
3  Nguyễn Văn  Mua 09/06/1975 Khoa KHCB
4  Trần Thị Ngọc  Diễm 10/06/1971 Thư viện
5  Trần Minh  Tuấn 12/06/1958 Khoa Thể dục
6  Từ Thị  Thoa 14/06/1990 Khoa LLCT&NVSP
7  Nguyễn Kim  Yến 16/06/1961 P. TCHC
8  Nguyễn Thị Phương  Trang 20/06/1982 Khoa Điền kinh
9  Lê Minh  Chí 22/06/1980 Khoa Bóng
Tin Tức
Liên Kết