Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 7/2019

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Phạm Thái  Vinh 01/7/1980 Khoa Bóng
2 Phạm Duy  Thanh 04/7/1987 P. ĐT SĐH&KHCN
3 Huỳnh Thị Diệu Trang 07/7/1971 Khoa KHCB
4 Trịnh Minh Thế 10/7/1991 Phòng TCHC
5 Nguyễn Minh Huân 13/7/1983 Phòng Tài vụ
6 Võ Thị Huyền 17/7/1988 Phòng CTSV
7 Võ Thị Ngọc Thơ 17/7/1982 Khoa KHCB
8 Nguyễn Thị Minh Cầm 18/7/1982 Khoa Bóng
Tin Tức
Liên Kết