Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 6/2019

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Nguyễn Văn   Tiền 08/6/1965 Khoa KHCB
2  Lưu Trí  Dũng 09/6/1982 Khoa Điền Kinh
3  Nguyễn Văn Mua 09/6/1975 Khoa KHCB
4  Trần Thị Ngọc Diễm 10/6/1971 Thư viện
5  Từ Thị Thoa 14/6/1990 Khoa LLCT&NVSP
6  Nguyễn Kim Yến 16/6/1961 Phòng TCHC
7  Nguyễn Thị Phương Trang 20/6/1982 Khoa Điền kinh
8  Lê Minh Chí 22/6/1980 Khoa Bóng
Tin Tức
Liên Kết