Chúc mừng sinh nhật Quý thầy cô - Tháng 5

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Võ Anh  Thư 03/05/1982 P. Đào tạo SĐH&KHCN
2  Trần Thị Hương  Giang 04/05/1982 Khoa LLCT&NVSP
3  Kiều Thị Thu  Thúy 06/05/1988 P. Đào tạo
4  Tô Thị Bích  Thủy 10/05/1987 Khoa KHCB
5  Nguyễn Phước  Thọ 10/05/1962 Khoa KHCB
6  Nguyễn Hoàng  Minh 15/05/1986 Khoa KHCB
7  Ngô Hữu  Phúc 15/05/1973 Khoa Bóng
8  Lê Thị Phượng  Khánh 17/05/1970 Khoa Thể dục
9  Nguyễn P Thanh Thúy  An 20/05/1988 Khoa Bóng
10  Nguyễn Văn  Phương 20/05/1976 Khoa Điền kinh
Tin Tức
Liên Kết