Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 7/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Phạm Thái Vinh 01/7/1980 Khoa Bóng
2 Phạm Duy Thanh 04/7/1987 Phòng ĐT SĐH&KHCN
3 Huỳnh Thị Diệu Trang 07/7/1971 Khoa Khoa học cơ bản
4 Trịnh Minh Thế 10/7/1991 Phòng TCHC
5 Nguyễn Minh Huân 13/7/1983 Phòng Tài vụ
6 Võ Thị Huyền 17/7/1988 Phòng Công tác sinh viên
7 Võ Thị Ngọc Thơ 17/7/1982 Khoa Khoa học cơ bản
8 Nguyễn Thị Minh Cầm 18/7/1982 Khoa Bóng
Tin Tức
Liên Kết