Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 6/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Văn Tiền 08/6/1965 Khoa Khoa học cơ bản
2 Lưu Trí Dũng 09/6/1982 Khoa Điền kinh
3 Nguyễn Văn Mua 09/6/1975 Khoa Khoa học cơ bản
4 Trần Thị Ngọc Diễm 10/6/1971 Thư viện
5 Từ Thị Thoa 10/6/1990 Khoa LLCT&NVSP
6 Nguyễn Kim Yến 16/6/1961 Phòng TCHC
7 Nguyễn Thị Phương Trang 20/6/1982 Khoa Điền kinh
8 Lê Minh Chí 22/6/1980 Khoa Bóng
Tin Tức
Liên Kết