Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 5/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Võ Anh Thư 03/5/1982 P. ĐT SĐH&KHCN
2 Trần Thị Hương Giang 04/5/1982 Khoa LLCT&NVSP
3 Kiều Thị Thu Thuý 06/5/1988 Phòng Đào tạo
4 Tô Thị Bích Thủy 10/5/1987 Khoa KHCB
5 Nguyễn Phước Thọ 10/5/1962 Khoa KHCB
6 Nguyễn Hoàng Minh 15/5/1986 Khoa KHCB
7 Ngô Hữu Phúc 15/5/1973 Khoa Bóng
8 Lê Thị Phượng Khánh 17/5/1970 Khoa Thể dục
9 Nguyễn Phạm Thanh Thuý An 20/5/1988 Khoa Bóng
10 Nguyễn Văn Phương 20/5/1976 Khoa Điền kinh
Tin Tức
Liên Kết