Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 4/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Thị Kim ngọc 01/4/1974 Khoa Thể dục
2 Lại Nhật Khánh Hùng 03/4/1984 Khoa Điền kinh
3 Phạm Thị Thơm 07/4/1963 Phòng TCHC
4 Bùi Minh Khoa 08/4/1993 Khoa Thể dục
5 Đỗ Đăng Bình 10/4/1987 Phòng Tài vụ
6 Nguyễn Lê Thanh Bửu Châu 20/4/1993 Phòng TCHC
7 Phan Lê Tuấn An 23/4/1990 Phòng TCHC
Tin Tức
Liên Kết