Chúc mừng sinh nhật Quý thầy cô - Tháng 4

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Nguyễn Thị Kim   Ngọc 01/04/1974 Khoa Thể dục
2  Lại Nhật Khánh   Hùng 03/04/1984 Khoa Điền kinh
3  Bùi Minh   Khoa 08/04/1993 Khoa Thể dục
4  Phạm Thị   Thơm 07/04/1963 P. TCHC
5  Đỗ Đăng   Bình 10/04/1987 P. Tài vụ
6  Nguyễn Quang   Sơn 13/04/1972 P. CTSV
7  Phạm Ngọc   Châu 19/04/1990 P. TCHC
8  Phan Lê Tuấn   An 23/04/1990 P. TCHC
Tin Tức
Liên Kết