Chúc mừng sinh nhật quý Thầy, Cô - Tháng 3/2019

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Nguyễn Thị  Bích  Liên 06/03/1976 Y tế
2  Lâm Văn  Vũ 06/03/1969 Khoa Bóng
3  Huỳnh Trung  Hiếu 14/03/1976 Khoa KHCB
4  Trần Thị Mỹ  Xuân 15/03/1981 Khoa Thể dục
5  Dương Ngọc  Trường 18/03/1974 Khoa Điền kinh
6  Phạm Công  Danh 25/03/1959 Ban Giám hiệu
7  Huỳnh Cát  Dung 26/03/1983 Khoa LLCT&NVSP
8  Bùi Quốc  Việt 29/03/1979 Khoa KHCB
9  Dương Văn  Phát 31/03/1981 P. TCHC
Tin Tức
Liên Kết