Chúc mừng sinh nhật Quý thầy cô - Tháng 3

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Thị  Bích  Liên 06/03/1976 Y tế
2 Lâm Văn  06/03/1969 Khoa Bóng
3 Huỳnh Trung  Hiếu 14/03/1976 Khoa KHCB
4 Trần Thị Mỹ  Xuân 15/03/1981 Khoa Thể dục
5 Dương Ngọc  Trường 18/03/1974 Khoa Điền kinh
6 Phạm Công  Danh 25/03/1959 Ban Giám hiệu
7 Huỳnh Cát  Dung 26/03/1983 Khoa LLCT&NVSP
8 Bùi Quốc  Việt 29/03/1979 Khoa KHCB
8 Dương Văn  Phát 31/03/1981 P. TCHC
Tin Tức
Liên Kết