Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 12/2022

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Lê Thị Thu Hằng

01/12/1984

Khoa Điền kinh

2

Đặng Anh Tuấn

03/12/1973

Khoa Khoa học cơ bản

3

Huỳnh Hồng Ngọc

07/12/1980

Khoa Thể dục

4 Trịnh Huy Cường 09/12/1984 Khoa Bóng
5 Trần Thái Ngọc

10/12/1982

Phòng Công tác sinh viên
6 Lê Tiến Đạt 12/12/1979 Khoa Thể dục
7 Phan Thị Tuyết Lan 14/12/1993 Khoa Thể dục
8 Hồ Hải Vân Anh 16/12/1993 Khoa Điền kinh
9 Giang Chí Hải 20/12/1985 Khoa Thể dục
10 Nguyễn Trương Phùng 21/12/1990 Phòng Tài vụ
11 Nguyễn Võ Tố Quyên 22/12/1992 Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng
12 Lê Thị Thúy 28/12/1985 Khoa Khoa học cơ bản
13 Phan Thanh Việt 29/12/1986 Khoa Khoa học cơ bản
 
Tin Tức
Liên Kết