Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 01/2021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Kiến Thị Ngọc Xuyến 03/01/1983 Khoa KHCB
2 Vũ Đình Hoàng Tùng 06/01/1986 Phòng TCHC
3 Lê Vũ Ngọc Toàn 07/01/1984 Khoa Bóng
4 Nguyễn Minh Quang 20/01/1963 Khoa Thể dục
5 Nguyễn Yến Thu 21/01/1985 Phòng Đào tạo
6 Trịnh Hữu Lộc 23/01/1961 Ban Giám hiệu
7 Nguyễn Kế Bình 29/01/1979 Hội đồng trường
Tin Tức
Liên Kết