Chúc mừng sinh nhật Quý thầy cô - Tháng 12

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Lê Thị Thu  Hằng 01/12/1984 Khoa Điền kinh
2  Đặng Anh  Tuấn 03/12/1973 Khoa KHCB
3  Huỳnh Hồng  Ngọc 07/12/1980 Khoa Thể dục
4  Trần Thái  Ngọc 10/12/1982 Khoa KHCB
5  Trịnh Huy  Cường 09/12/1984 Khoa Bóng
6  Đỗ Hữu Anh  Thư 10/12/1963 Thư viện
7  Lê Tiến  Đạt 12/12/1979 Khoa Thể dục
8  Phan Thị Tuyết  Lan 14/12/1993 Khoa Thể dục
9  Hồ Hải Vân  Anh 16/12/1993 Khoa Thể dục
10  Nguyễn Văn  Tri 17/12/1959 Khoa Điền kinh
11  Phạm Thị  Vân 20/12/1980 Khoa LLCT & NVSP
12  Giang Chí  Hải 20/12/1985 Khoa Thể dục
13  Nguyễn Trương  Phùng 21/12/1990 P. Tài vụ
14  Nguyễn Võ Tố  Quyên 22/12/1992 Khoa Thể dục
15  Lê Thị  Thúy 28/12/1985 Khoa KHCB
16  Phan Thanh  Việt 29/12/1986 Khoa KHCB
Tin Tức
Liên Kết