Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 11/2022

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Trương Huỳnh Cường

09/11/1984

Phòng Tổ chức - Hành chính

2

Trương Cẩm Quỳnh

13/11/1985

Khoa Khoa học cơ bản

3

Mai Thị Hà

17/11/1980

Ban Quản lý Ký túc xá - Thư viện

4 Bùi Thị Kim Tuyến 20/11/1983 Phòng Tài vụ
5 Nguyễn Bảo Thư 23/11/1977 Phòng Đào tạo
6 Châu Vĩnh Huy 26/11/1971 Ban Giám hiệu
7 Trần Thanh Tuyền 26/11/1978 Khoa Bóng
8 Vũ Công Trường 30/11/1990 Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
 
Tin Tức
Liên Kết