Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 11/2021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Trương Huỳnh Cường 09/11/1984 Phòng TCHC
2 Trương Cẩm Quỳnh 13/11/1985 Khoa KHCB
3 Mai Thị Hà 17/11/1980 Ban Quản lý KTX - TV
4 Nguyễn Hoàng Hà 18/11/1997 Phòng Tổ chức - Hành chính
5 Bùi Thị Kim Tuyến 20/11/1983 Phòng Tài vụ
6 Nguyễn Bảo Thư 23/11/1977 Phòng Đào tạo
7 Nguyễn Thanh Hùng 24/11/1983 Phòng Tổ chức - Hành chính
8 Châu Vĩnh Huy 26/11/1971 Ban Giám hiệu
9 Trần Thanh Tuyền 26/11/1978 Khoa Bóng
10 Vũ Công Trường 30/11/1990 Phòng Đào tạo SĐH và KHCN
Tin Tức
Liên Kết