Chúc mừng sinh nhật Quý thầy cô - Tháng 11

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Trương Huỳnh  Cường 09/11/1984 P. TCHC
2  Trương Cẩm  Quỳnh 13/11/1985 Khoa KHCB
3  Nguyễn Phước  Toàn 14/11/1960 Khoa Bóng
4  Mai Thị  Hà 17/11/1980 Thư viện
5  Bùi Thị Kim  Tuyến 20/11/1983 Tài vụ
6  Nguyễn Bảo  Thư 23/11/1977 P. Đào tạo
7  Châu Vĩnh  Huy 26/11/1971 P. TCHC
8  Trần Thanh  Tuyền 26/11/1978 Khoa Bóng
9  Vũ Công  Trường 30/11/1990 P. Đào tạo Sau ĐH & KHCN
Tin Tức
Liên Kết