Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 10/2022

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Ngô Thị Thúy

01/10/1998

Phòng Tổ chức - Hành chính

2

Nguyễn Đắc Thịnh

02/10/1979

Phòng Công tác sinh viên

3

Huỳnh Tuấn Kiệt

02/10/1983

Phòng Tổ chức - Hành chính

4 Nguyễn Văn Sanh 04/10/1996 Phòng Tổ chức - Hành chính
5 Trần Lý Hùng 07/10/1989 Khoa Bóng
6 Trần Ngọc Hoa 10/10/1978 Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm
7 Trương Thanh Chí 10/10/1975 Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm
8 Ngô Trần Thiên Hương 16/10/1982 Khoa Bóng
9 Nguyễn Thị Mỹ Em 20/10/1988 Khoa Thể dục
10 Huỳnh Trọng Khải 20/10/1959 Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm
11 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/10/1981 Khoa Thể dục
12 Trần Mộng Bình 22/10/1998 Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học công nghệ
 
Tin Tức
Liên Kết