Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 10/2021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Ngô Thị Thúy 01/10/1998 Phòng TCHC
2 Nguyễn Đắc Thịnh 02/10/1979 Phòng CTSV
3 Huỳnh Tuấn Kiệt 02/10/1983 Phòng TCHC
4 Nguyễn Văn Sanh 04/10/1996 Phòng TCHC
5 Trần Lý Hùng 07/10/1989 Khoa Bóng
6 Trần Ngọc Hoa 10/10/1978 Khoa LLCT và NVSP
7 Trương Thanh Chí 10/10/1975 Khoa LLCT và NVSP
8 Ngô Trần Thiên Hương 16/10/1982 Khoa Bóng
9 Nguyễn Thị Mỹ Em 20/10/1988 Khoa Thể dục
10 Huỳnh Trọng Khải 20/10/1959 Khoa LLCT và NVSP
11 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/10/1981 Khoa Thể dục
12 Trần Mộng Bình 22/10/1998 Phòng Đào tạo SĐH và KHCN
Tin Tức
Liên Kết