Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 10/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Ths. Nguyễn Đắc Thịnh 02/10/1979 Phòng CTSV
2 Anh Huỳnh Tuấn Kiệt 02/10/1983 Phòng TCHC
3 Ths. Trần Lý Hùng 07/10/1989 Khoa Bóng
4 Ths. Trần Ngọc Hoa 10/10/1978 Khoa LLCT&NVSP
5 Ths. Trương Thanh Chí 10/10/1975 Khoa LLCT&NVSP
6 Ths. Ngô Trần Thiên Hương 16/10/1982 Khoa Bóng
7 Ths. Nguyễn Thị Mỹ Em 20/10/1988 Khoa Thể dục
8 GS.TS. Huỳnh Trọng Khải 20/10/1959 Khoa LLCT&NVSP
9 Ths. Nguyễn Thị Thùy Trang 22/10/1981 Khoa Thể dục
Tin Tức
Liên Kết