Chúc mừng sinh nhật Quý thầy cô - Tháng 10

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Nguyễn Đắc  Thịnh 02/10/1979 Khoa Bóng
2  Huỳnh Tuấn  Kiệt 02/10/1983 P Y tế
3  Trần Lý  Hùng 07/10/1989 Khoa Bóng
4  Trần Ngọc  Hoa 10/10/1978 Khoa LLCT & NVSP
5  Trương Thanh  Chí 10/10/1975 Khoa LLCT & NVSP
6  Ngô Trần Thiên  Hương 16/10/1982 Khoa Bóng
7  Nguyễn Thị Mỹ  Em 20/10/1988 Khoa Thể dục
8  Huỳnh Trọng  Khải 20/10/1959 Khoa LLCT & NVSP
9  Nguyễn Thị Thùy  Trang 22/10/1981 Khoa Thể dục
Tin Tức
Liên Kết