Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 09/2023

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Nguyễn Thiên Lý

16/09/1983

Khoa Điền kinh - Bơi lặn

2

Lê Văn Tiền

19/09/1981

Khoa Điền kinh - Bơi lặn

3

Hồ Đắc Nam Trân

24/09/1971

Khoa Thể dục - Võ thuật

4 Phan Thị Huỳnh Thùy Dương 27/09/1990 Ban Quản lý KTX - TV
 
Tin Tức
Liên Kết