Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 08/2022

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Nguyễn Thị Thủy Trâm

01/08/1990

Khoa KHCB

2

Trịnh Thị Thu Hà

08/08/1972

Phòng Đào tạo

3

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

11/08/1971

Phòng Tài vụ

4

Phạm Minh Quyền

15/08/1974

Khoa LLCT và NVSP

5

Nguyễn Quang Vinh

15/08/1970

Phòng Đào tạo

6

Nguyễn Kim Hương

17/08/1988

Phòng TCHC

7 Lê Huỳnh Phương 19/08/1987 Khoa Bóng
8 Nguyễn Ngọc Minh 20/08/1974 Khoa LLCT và NVSP
9 Lê Tiến Dũng 22/08/1984 Khoa Bóng
 
Tin Tức
Liên Kết