Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 08/2021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Thị Thủy Trâm 01/08/1990 Khoa Khoa học cơ bản
2 Nguyễn Anh Tuấn 07/08/1985 Khoa Lý luận chính trị và NVSP
3 Trịnh Thị Thu Hà 08/08/1972 Phòng Đào tạo
4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11/08/1971 Phòng Tài vụ
5 Phạm Minh Quyền 15/08/1974 Khoa Lý luận chính trị và NVSP
6 Trần Ngọc Quý 15/08/1993 Ban QL KTX - TV
7 Nguyễn Quang Vinh 15/08/1970 Phòng Đào tạo
8 Nguyễn Kim Hương 17/08/1988 Phòng Tổ chức - Hành chính
9 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 17/08/1976 Khoa Khoa học cơ bản
10 Lê Huỳnh Phương 19/08/1987 Khoa Bóng
11 Nguyễn Ngọc Minh 20/08/1974 Khoa Lý luận chính trị và NVSP
12 Lê Tiến Dũng 22/08/1984 Khoa Bóng
Tin Tức
Liên Kết