Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 07/2023

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Phạm Thái Vinh

01/07/1980

Khoa Bóng - Thể thao giải trí

2

Phạm Duy Thanh

04/07/1987

Phòng KHCN-HTQT

3

Huỳnh Thị Diệu Trang

07/07/1971

Khoa Đại cương - Y sinh

4 Trịnh Minh Thế 10/071991 Phòng Tổ chức - Hành chính
5 Nguyễn Minh Huân
13/07/1983
Phòng Kế hoạch - Tài chính
6 Võ Thị Huyền 17/07/1988 Phòng Công tác sinh viên - PVCĐ
7 Võ Thị Ngọc Thơ 17/07/1982 Khoa Đại cương - Y sinh
8 Nguyễn Thị Minh Cầm 18/07/1982 Khoa Bóng - Thể thao giải trí
 
Tin Tức
Liên Kết