Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 07/2022

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Phạm Thái Vinh

01/07/1980

Khoa Bóng

2

Phạm Duy Thanh

04/07/1987

Phòng ĐT SĐH và KHCN

3

Huỳnh Thị Diệu Trang

07/07/1971

Khoa KHCB

4

Trịnh Minh Thế

10/07/1991

Phòng TCHC

5

Nguyễn Minh Huân

13/07/1983

Phòng Tài vụ

6

Võ Thị Huyền

17/07/1988

Phòng CTSV

7

Võ Thị Ngọc Thơ

17/07/1982

Khoa KHCB

8 Nguyễn Thị Minh Cầm 18/07/1982 Khoa Bóng
 
Tin Tức
Liên Kết