Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 07/2021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Phạm Thái Vinh 01/07/1980 Khoa Bóng
2 Phạm Duy Thanh 04/07/1987 Phòng Đào tạo SĐH&KHCN
3 Huỳnh Thị Diệu Trang 07/07/1971 Khoa Khoa học cơ bản
4 Trịnh Minh Thế 10/07/1991 Phòng Tổ chức - Hành chính
5 Nguyễn Minh Huân 13/07/1983 Phòng Tài vụ
6 Võ Thị Huyền 17/07/1988 Phòng Công tác sinh viên
7 Võ Thị Ngọc Thơ 17/07/1982 Khoa Khoa học cơ bản
8 Nguyễn Thị Minh Cầm 18/07/1982 Khoa Bóng
Tin Tức
Liên Kết