Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 06/2023

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Nguyễn Văn Tiền

08/06/1965

Khoa Đại cương - Y sinh

2

Lưu Trí Dũng

09/06/1982

Khoa ĐTSĐH - ĐTQT

3

Từ Thị Thoa

14/06/1990

Khoa LLCT và NVSP

4 Nguyễn Kim Yến 16/06/1961 Phòng Tổ chức - Hành chính
5 Nguyễn Thị Phương Trang
20/06/1982
Khoa Điền kinh - Bơi lặn
6 Lê Minh Chí 22/06/1980 Khoa Bóng - Thể thao giải trí
 
Tin Tức
Liên Kết