Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 06/2022

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Nguyễn Văn Tiền

08/06/1965

Khoa Khoa học cơ bản

2

Lưu Trí Dũng

09/06/1982

Phòng Đào tạo SĐH và KHCN

3

Nguyễn Văn Mua

09/06/1975

Khoa Khoa học cơ bản

4

Từ Thị Thoa

14/06/1990

Khoa LLCT và NVSP

5

Nguyễn Kim Yến

16/06/1961

Phòng Tổ chức - Hành chính

6

Nguyễn Thị Phương Trang

20/06/1982

Khoa Điền kinh

7

Lê Minh Chí

22/06/1980

Khoa Bóng

 
Tin Tức
Liên Kết