Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 06/2021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Văn Tiền  08/06/1965

Khoa Khoa học cơ bản

2 Lưu Trí Dũng 09/06/1982 Phòng Đào tạo SĐH&KHCN
3 Nguyễn Văn Mua 09/06/1975 Khoa Khoa học cơ bản
4 Từ Thị Thoa 14/06/1990

Khoa Lý luận chính trị

và Nghiệp vụ sư phạm

5 Nguyễn Kim Yến 16/06/1961 Phòng Tổ chức - Hành chính
6 Nguyễn Thị Phương Trang 20/06/1982 Khoa Điền kinh
7 Lê Minh Chí 22/06/1980 Khoa Bóng
Tin Tức
Liên Kết