Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 05/2022

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Võ Anh Thư

03/05/1982

Phòng TCHC

2

Trần Thị Hương Giang

04/05/1982

Khoa LLCT và NVSP

3

Kiều Thị Thu Thuý

06/05/1988

Phòng Đào tạo

4

Tô Thị Bích Thủy

10/05/1987

Khoa KHCB

5

Nguyễn Phước Thọ

10/05/1962

Khoa KHCB

6

Nguyễn Hoàng Minh

15/05/1986

Khoa KHCB

7

Ngô Hữu Phúc

15/05/1973

Phòng Đào tạo

8

Nguyễn Phạm Thanh Thuý An

20/05/1988

Khoa Bóng

9

Nguyễn Văn Phương

20/05/1976

Khoa Điền kinh

 
Tin Tức
Liên Kết