Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 05/2021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Võ Anh Thư 03/05/1982 Phòng TCHC
2 Trần Thị Hương Giang 04/05/1982 Khoa LLCT&NVSP
3 Kiều Thị Thu Thuý 06/05/1988 Phòng Đào tạo
4 Tô Thị Bích Thủy 10/05/1987 Khoa KHCB
5 Nguyễn Phước Thọ 10/05/1962 Khoa KHCB
6 Nguyễn Hoàng Minh 15/05/1986 Khoa KHCB
7 Ngô Hữu Phúc 15/05/1973 Phòng Đào tạo
8 Nguyễn Phạm Thanh Thuý An 20/05/1988 Khoa Bóng
9 Nguyễn Văn Phương 20/05/1976 Khoa Điền kinh
Tin Tức
Liên Kết