Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 04/2023

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Nguyễn Thị Kim Ngọc

01/04/1974

Khoa Thể dục

2

Lại Nhật Khánh Hùng

03/04/1984

Khoa Điền kinh

3

Phạm Thị Thơm

07/04/1963

Phòng TCHC

4 Bùi Minh Khoa 08/04/1993 Khoa Thể dục
5 Đỗ Đăng Bình
10/04/1987
Phòng Tài vụ
6 Lê Thị Yến Thảo 15/04/1995 Phòng Đào tạo
7 Nguyễn Lê Thanh Bửu Châu 20/04/1993 Phòng TCHC
8 Phan Lê Tuấn An 23/04/1990 Phòng TCHC
9 Mai Nguyễn Quân 24/04/1999 Phòng TCHC
 
Tin Tức
Liên Kết