Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 04/2022

STT

Viên chức

Ngày sinh

Đơn vị

1

Nguyễn Thị Kim Ngọc

01/04/1974

Khoa Thể dục

2

Lại Nhật Khánh Hùng

03/04/1984

 Khoa Điền kinh

3

Bùi Minh Khoa

08/04/1993

Khoa Thể dục

4

Phạm Thị Thơm

07/04/1963

Phòng TCHC

5

Đỗ Đăng Bình

10/04/1987

Phòng Tài vụ

6

Lê Thị Yến Thảo

15/04/1995

Phòng Đào tạo

7 Nguyễn Lê Thanh Bửu Châu 20/04/1993 Phòng TCHC
8 Phan Lê Tuấn An 23/04/1990 Phòng TCHC
9 Mai Nguyễn Quân 24/04/1999 Phòng TCHC
 
Tin Tức
Liên Kết