Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 04/2021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Thị Kim ngọc 01/04/1974 Khoa Thể dục
2 Lại Nhật Khánh Hùng 03/04/1984 Khoa Điền kinh
3 Phạm Thị Thơm 07/04/1963 Phòng TCHC
4 Bùi Minh Khoa 08/04/1993 Khoa Thể dục
5 Đỗ Đăng Bình 10/04/1987 Phòng Tài vụ
6 Nguyễn Lê Thanh Bửu Châu 20/04/1993 Phòng TCHC
7 Nguyễn Ngọc Như 22/04/1997 BQL KTX & TV
8 Phan Lê Tuấn An 23/04/1990 Phòng TCHC
Tin Tức
Liên Kết