Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 03/2023

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Nguyễn Thị Bích Liên

06/03/1976

Phòng TCHC

2

Lâm Văn Vũ

06/03/1969

Khoa Bóng

3

Lê Hồng Thạch Thảo

09/03/1994

Khoa KHCB

4 Huỳnh Trung Hiếu 14/03/1976 Khoa KHCB
5 Trần Thị Mỹ Xuân
15/03/1981
Khoa Thể dục
6 Nguyễn Ngọc Như 16/03/1997 Ban QL KTX-TV
7 Huỳnh Cát Dung 26/03/1983 Khoa LLCT và NVSP
8 Bùi Quốc Việt 29/03/1979 Khoa KHCB
9 Dương Văn Phát 31/03/1981 Phòng TCHC
 
Tin Tức
Liên Kết