Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 03/2022

STT

Viên chức

Ngày sinh

Đơn vị

1

Nguyễn Thị Bích Liên

06/03/1976

Phòng TCHC

2

Lâm Văn Vũ

06/03/1969

Khoa Bóng

3

Lê Hồng Thạch Thảo

09/03/1994

Khoa KHCB

4

Huỳnh Trung Hiếu

14/03/1976

Khoa KHCB

5

Trần Thị Mỹ Xuân

15/03/1981

Khoa Thể dục

6

Nguyễn Ngọc Như

16/03/1997

Ban QL KTX-TV

7

Huỳnh Cát Dung

26/03/1983

Khoa LLCT và NVSP

8

Bùi Quốc Việt

29/03/1979

Khoa KHCB

9

Dương Văn Phát

31/03/1981

Phòng TCHC

 
Tin Tức
Liên Kết