Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 02/2022

STT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị

1

Lê Phú Cường

01/02/1957

Phòng TCHC

2

Nguyễn Hữu Tín

04/02/1971

Phòng Đào tạo

3

Nguyễn Thế Lưỡng

06/02/1982

Phòng TCHC

4

Lê Minh Tuấn

07/02/1981

Khoa Bóng

5

Trần Thanh Hải

07/02/1984

Phòng CTSV

6

Thái Thị Diễm Thuý

09/02/1986

Khoa Điền kinh

7

Lê Phước Thật

10/02/1983

Khoa Điền kinh

8

Đỗ Thành Quang

10/02/1987

Khoa Bóng

9

Trần Quang Đại

16/02/1980

Phòng Đào tạo SĐH và KHCN

10

Nguyễn Ngọc Thanh Trung

16/02/1991

Phòng TCHC

11

Ngô Thị Thanh Nga

20/02/1964

Phòng TCHC

12

Lưu Tế Hà

22/02/1954

Phòng TCHC

13

Hồ Đặng Hoàng Hà

26/02/1994

Phòng TCHC
Tin Tức
Liên Kết