Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 01/2022

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Minh Chương 02/01/1990 Khoa Bóng
2 Kiến Thị Ngọc Xuyến 03/01/1983 Khoa Khoa học cơ bản
3 Vũ Đình Hoàng Tùng 06/01/1986 Phòng Tổ chức - Hành chính
4 Lê Vũ Ngọc Toàn 07/01/1984 Khoa Bóng
5 Nguyễn Minh Quang 20/01/1963 Khoa Thể dục
6 Nguyễn Yến Thu 21/01/1985 Phòng Đào tạo
7 Trịnh Hữu Lộc 23/01/1961 Khoa LLCT và NVSP
8 Nguyễn Kế Bình 29/01/1979 Hội đồng Trường
Tin Tức
Liên Kết