Chúc mừng sinh nhật Quý thầy cô - Tháng 01

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Kiến Thị Ngọc  Xuyến 03/01/1983 Khoa KHCB
2  Vũ Đình Hoàng  Tùng 06/01/1986 Khoa Thể dục
3  Lê Vũ Ngọc  Toàn 07/01/1984 Khoa Điền kinh
4  Nguyễn Anh  Xuân 17/01/1959 Khoa KHCB
5  Nguyễn Minh  Quang 20/01/1963 Khoa Thể dục
6  Nguyễn Yến  Thu 21/01/1985 P. Đào tạo
7  Trịnh Hữu  Lộc 23/01/1961 Ban Giám hiệu
8  Nguyễn Kế  Bình 29/01/1979 P. TCHC
Tin Tức
Liên Kết